fbpx

Tingimused

  1. Tingimuste ulatus ja kehtivus
  2. 1.1 Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna reedinbaltics.com (edaspidi Reedin Baltics) omanik REEDIN BALTICS OÜ vahel Reedin Baltics poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
  3. 1.2 Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Reedin Baltics poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
  4. 1.3 REEDIN BALTICS OÜ-l on õigustatud Reedin Baltics poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje reedinbaltics.com kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel reedinbaltics.com Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja REEDIN BALTICS OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

2. Hinnad

2.1. Reedin Baltics e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.2. Kõik hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu.

2.3. Kaup väljaspoole Eestit muu firma nimele kehtivad hinnad ilma käibemaksuta 22%.

 

3. Ostukorv ja tellimuse vormistamine

3.1. Ostukorvis olevate toodete arvu võite muuta. Samuti võite muuta toote tellitavat kogust. Vaadates oma ostukorvi sisu, võite alati minna tagasi e-poodi ja tooteid juurde valida.

3.2. Peale soovitud toodete valimist märkige soovitud makseviis ja kättetoimetusviis ning vajutage “Vormista Tellimus”. Nüüd kontrollige uuesti üle, kas kõik andmed on õiged ning vajutage “Kinnita Tellimus”. Teid suunatakse maksmise lehele.

3.2. Tellija andmete lehel sisestage nõutavad andmed.

3.3. Olge tellija andmete ja tellimuse kinnituse lehekülgedel olevate lahtrite täitmisel tähelepanelik, sest selle informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

3.4. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest REEDIN BALTICS OÜ arvelduskontole.

 

4. Toodete eest tasumine

4.1. Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

4.2. Toodete eest saate tasuda:

4.2.1 Printida arve ja tasuda arve eest oma pangas.

4.2.2 Pangalinki või maksekaardi kaudu (vali endale sobiv)

4.2.3 Võimalik taotleda järelmaksu tehes selleks linnuke: “Maksan järelmaksuga” lahtris makseviisi valimise lehel.

4.3. Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.

4.4. Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100% -se ettemakse puhul.

 

5. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste punktile 3.4 toimetatakse tooted Teile kohale kasutades Teie poolt valitud tarnetingimust.

5.2. Laos olevate kaupade tarne on Eesti piires üldjuhul 1-3 tööpäeva.

5.3 Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole Eesti laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnija laost tellida on tarne aeg Eesti piires üldjuhul 7-14 tööpäeva.

5.4 Väljaspool Eesti piire tarne Läti, Leedu piires on üldjuhul 5-7 tööpäeva ja Muu Euroopa 7-14 tööpäeva, millele lisandub vajadusel tarnija laost tellimuse aeg.

5.5. Juhul, kui on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest REEDIN BALTICS OÜ ei vastuta, teatame sellest Teile Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 3 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimuste punktile 3.4. Ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise uue tähtaja. Juhul, kui Te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on Teil õigus oma tellimus tühistada (vt täpsemalt punktidest 6.1. ja 6.3.) ning Teie poolt tasutud summa tagastatakse Teile. Kui tooted on üle antud meie või tarnija laost transpordifirmale, ei ole võimalik enam tellimust tühistada.

5.6. DPD toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile või pakiautomaati. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik.

5.7. Kauba pakiautomaati tellimisel saadetakse Teie poolt vormistamisel märgitud telefonile pakiautomaadi avamiseks vajalik kood.

5.8 DPD pakiautomaadi teenust kasutame euroopa saadetiste puhul.

5.9. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. REEDIN BALTICS OÜ ja transpordifirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.10. Tooted väljastatakse Teile koos arve-saatelehega. Saadetise kättesaamisel soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral teavitada koheselt transpordifirmat. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@reedinbaltics.com

5.11. Tellides kauba DPD pakiautomaati, saavad saadetise suurimad mõõdud olla L (36 x 43 x 61 cm) / 31,5 kg

 

6. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Teil on õigus peale toodete eest tasumist, kuid enne toodete laost väljastamist oma tellimus tühistada, saates Reedin Baltics e-poe aadressil info@reedinbaltics.com vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ning oma arvelduskonto numbriga.

6.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Teile kehtib Eesti vabariigi seadustest tulenev pretensiooni esitamise õigus ja 14-päevane tagastamisõigus. Kui ostetud kaup Teile mingil põhjusel ei sobi, siis on Teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või välja vahetada muu toote vastu, saates Reedin Baltics e-poe aadressile info@reedinbaltics.com vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga, oma arvelduskonto numbriga ning aadressiga, kus tagastatavad tooted asuvad. Tagastamisele ei kuulu spetsiaalselt teie jaoks valmistatud või tarnija laost telllitud tooted.

6.3. Tellimuse tühistamisel punktis 6.1 sätestatud juhul või tellimusest taganemise korral punktis 6.2 sätestatud juhul, tagastatakse Teile ostu eest tasutud summa millest klient kannab toote saatmisega seotud kulutused (p. 6.5). Raha kanname tagastatud toote eest tagasi Teie arveldusarvele hiljemalt 30 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul kauba tagastanud, v.a käesolevate tingimuste punktis 6.4., 6.5 ja 6.6 sätestatud juhtudel.

6.4. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid). Kui toode on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Teil tagastada kogu komplekt (ehk siis kõik tooted).

6.5. Reedin Baltics e-poel on õigus tagastatava toote transpordikulu täies ulatuses kliendilt küsida ning see tagastavast summast maha arvata. Juhul kui toode on kliendile saadetud tasuta, arvestatakse transpordi hinnaks teenuse pakkuja poolset reaalset hinda.

6.6. Kui tagastatav toode (ja toote pakend) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud REEDIN BALTICS OÜ ning (ii) toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on REEDIN BALTICS OÜ-l õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab REEDIN BALTICS OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks Teie ja REEDIN BALTICS OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.

 

7. Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

7.1. REEDIN BALTICS OÜ vastutab toodete nõuetele mittevastavuse ja puuduste eest vastavalt Võlaõigusseadusele, pretensioonide esitamise aeg on eraisikul 2a. ja juriidilistel isikutel 6 kuud arvates toodete üleandmise hetkest.

7.2. REEDIN BALTICS OÜ ei vastuta:

1) Teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest.

2) Puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel.

3) Toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

7.3. Lepingutingimustele mittevastava toote puhul kohustub REEDIN BALTICS OÜ toote remontima või asendama samaväärse tootega omal kulul. Kui toodet on võimalik parandada, siis asendamist nõuda pole võimalik, kuna see põhjustaks müüjale ebamõistlikke kulusid. Raha tagastamist on võimalik nõuda vaid juhul, kui toote asendamine mõistliku aja jooksul pole osutunud võimalikuks.

7.4. Garantiiekspertiis teostatakse Reedin Baltics poe tootespetsialistide poolt ja kulul.

7.5. Kui klient vaidlustab Reedin Baltics tootespetsialistide otsuse toote garantii suhtes, on tal õigus tellida erapooletu ekspertiis vastava litsentsiga asutuselt. Ekspertiisi kulud kannab ekspertiisi tellija. Juhul kui ekspertiis tõendab toote süülisust ja Reedin Baltics poe aktsepteerib ekspertiisi otsust, katab kulud Reedin Baltics pood.

7.6. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

7.7. Toote remontimine või ümbervahetamine garantiiaja jooksul ei pikenda esialgset garantiiaega.

7.8. Nõuetele mittevastavat toodet, mis on hüvitatud, kliendile ei tagastata.

7.9. Kui toodet ei aktsepteerita garantiiliseks ja garantiinõude esitaja ei nõua toote tagastamist on REEDIN BALTICS OÜ-l õigus toode 30 päeva möödudes utiliseerida.

7.10. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

 

8. Vastutus ja vääramatu jõud

8.1. REEDIN BALTICS OÜ vastutab Teie ees ja Teie vastutate REEDIN BALTICS OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

8.2. REEDIN BALTICS OÜ ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida REEDIN BALTICS OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist REEDIN BALTICS OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

 

9. Muud tingimused

9.1. Kõiki Reedin Baltics poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka REEDIN BALTICS OÜ-l puudub neile juurdepääs.

9.2. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

9.3. Teie ja REEDIN BALTICS OÜ vahel seoses Reedin Baltics poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

 

10. Diskleimer

10.1 Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

10.2 Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab REEDIN BALTICS OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul.

10.3 REEDIN BALTICS OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 500 EUR`i maksev toode on järsku müügis 50 EUR`iga on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele.)

10.4 Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib Reedin Baltics e-poe toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul Reedin Baltics pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditeeninduse meiliaadressil info@reedinbaltics.com

 

Sulge
Sign in
Sulge
Ostukorv (0)

Ostukorvis ei ole tooteid. Ostukorvis ei ole tooteid.